पैठण । वार्ताहर

माजी नगरपरिषद उपाध्यक्ष पाशाभाई धांडे यांचे वडील तथा पैठण शहरातील प्रसिद्ध लाकडाचे व्यापारी अ रहेमान धांडे (91)यांचे रविवार दि.13 सप्टेंबर रोजी दुपारी 1:30 वाजता अल्पशा आजाराने निधन झाले आहे त्यांचा दफनविधी संध्याकाळी 7 वाजता सय्यद सादात दर्गा परिसरातील कब्रस्तानात करण्यात येईल त्यांचे मागे दोन मुले,तीन मुली,सुना व नातवंडे असून ते पत्रकार मुफीद पठाण यांचे सासरे होत.

Leave a comment

Filtered HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

Full HTML

  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.