औरंगाबाद

जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्याकडे गोर्डेंची मागणी